Módszerünk


Az oktatóink és az óráink különlegessége abban rejlik, hogy az órákon a témák mélyére ásunk és több szempontból vizsgáljuk meg. Így hatnak az érzelmeinkre, s nem csupán fejjel gondolkodunk. A tanulók megtanulják a véleményüket kifejezni idegen nyelven, és mindezt mediációs technikákkal közvetíteni az esetlegesen ellentétes véleményt formálóknak. A céges tanfolyamaink során ötvözzük a nyelvórákat a business és a life coaching tréningekkel. Ars poétikánk az, hogy egy személy illetve egy cég boldogulását nemzetközi közegben nem csupán a helyes nyelvhasználat, hanem az adott nyelvi környezet, illetve a kultúrák sokszínűségének ismerete, az érzelmi intelligencia kifinomultsága, és a tárgyalási stratégiák alkalmazásának helyességétől függ.

A nyelvórákon idegen nyelven sajátítják el a tanulók a személyközpontú beszéd, az asszertív kommunikáció és a konfliktuskezelés módszereit. Továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a kreatív gondolkodás kibontakoztatására, az önfejlesztésre, illetve az önmenedzsmentre, és a stresszkezelés módszereire miközben az időgazdálkodás technikáit tanulmányozzuk a Life & Work Balance témái során.

Mindezek mellett az idegen nyelv helyes használata, nyelvtani struktúrák gyakorlása és a szókincs fejlesztése észrevétlenül történik az órákon anélkül, hogy ki kellene térni a hagyományos, sokak szerint „unalmas” gyakorlatok végzésére. Amennyiben igény van rá, alkalmazzuk a hagyományos módszereket is, ha ezek a tanulók fejlődését valóban segítik.

Az órákon alkalmazott módszereink a következő területek eszköztárából táplálkozik:

  • Humanisztikus pszichológia alkalmazása a bizalomteljes légkör érdekében (Carl Rogers)
  • Pozitív pszichológia, amely segítségével a jóra fokuszálunk és erősítjük az esetleges elhanyagolt tehetséget (Seligman)
  • Az EQ (érzelmi intelligencia) fejlesztése, amely szerintünk a sikeresség kulcsa (Goleman)
  • Life Coaching, amely az életünk menedzselésében segít (Mike Cope)
  • Kreativitás, játékosság a tanulásban és a világ megismerésében (Mérő László)
  • EU Compass játékainak használata, amely segít, hogy a világunk tudatos és felelősségteljes embertársai legyünk